loader

توضیحاتی در رابطه با وب سایت:

آکادمی والیبال اینده سازان اولین اکادمی در استان خراسان رضوی با مجوز از فدراسیون والیبال ایران مکانی مطمِن و پیشرفته برای آموزش می باشد در این وب سایت علاوه بر معرفی و آموزش والیبال امکان ثبت نام آنلاین در این سایت امکان پذیر می باشد.


  • تاریخ تحویل :1398
  • نام وب سایت :www.v-ayandeh.ir
  • تکنولوژی ها : php , mysql , bootstrap , css3 , html5 , jquery
دیدن پروژه