loader

توضیحاتی در رابطه با وب سایت:

شرکت ترنم دشت در زمینه ارائه نهاده های کشاورزی فعالیت می نماید و در این سایت ضمن معرفی محصولات و خدمات ، فروش محصولات به صورت آن لاین می باشد.


  • تاریخ تحویل :1396
  • نام وب سایت :http://taranomdasht.ir/
  • تکنولوژی ها : php , mysql , bootstrap , css3 , html5 , jquery
دیدن پروژه