loader

توضیحاتی در رابطه با وب سایت:

مؤسسه حسابرسی فراز مشاور در 3 شعبه ( تهران – مشهد – همدان ) فعالیت گسترده ای می نماید، هدف از ایجاد این مؤسسه ارائه خدمات مالی شامل حسابرسی، ارائه مشاوره در زمینه های مالی، انجام عملیات حسابداری و اصلاح حساب جهت شرکت ها، طراحی سیستم های مالی، اداری، بهای تمام شده و غیره به صورت دستی و مکانیزه، انجام رسیدگی های ویژه مالی و ارزیابی سهام و یا پروژه ها می باشد. این مؤسسه و اعضای آن از جمله اشخاص و مؤسسات مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و انجمن حسابداران خبره ایران هستند و قادرند علاوه بر انجام حسابرسی ادواری و انجام وظایف بازرس قانونی به حسابرسی مالیاتی شرکت ها نیز اقدام نمایند.


  • تاریخ تحویل :1398
  • نام وب سایت :www.farazmoshaver.org
  • تکنولوژی ها : php , mysql , bootstrap , css3 , html5 , jquery
دیدن پروژه