loader

توضیحاتی در رابطه با وب سایت:

سایت آی کیف، سایتی برای خرید شارژ و خرید بسته های اینترنتی و همچنین پرداخت قبوض می باشد. در این سایت علاوه بر خرید شارژ و خرید بسته اینترنتی از هدایای سایت هم میتوانید استفاده کنید و همچنین با قابلیت مشاهده تبلیغات می توانید کسب در آمد کنید.


  • تاریخ تحویل :1399
  • نام وب سایت :https://ikiff.ir/
  • تکنولوژی ها : php , mysql , react , css3 , html5 , javascript , next
دیدن پروژه